© 2019 .Blue.In.Green.
CONTACT
FILM DESIGN
FILM DESIGN
INSIDE OUT. Interior in exterior - is our philosophy of understanding landscape, public space, exterior space of family and apartment buildings. For our clients we prepare in our atelier study, project and realize an original design, showing their personality in consideration the uniqueness of architecture, genius loci and connecting the interior with the exterior, all to create the maximum experience and feeling spent in a unique space. INSIDE OUT. Interiér v exteriéri - je naša filozofia chápania exteriéru, verejného priestoru i priestoru v bezprostrednej blízkosti rodinných a bytových domov. Naším klientom spracujeme v našom ateliéri štúdiu, projekt i zrealizujeme originálny návrh, ktorý do popredia ich osobnosť, súčasne maximálne zohľadní jedinečnosť architektúry, génia loci a zároveň prepojí interiér s exteriérom a to všetko smerujúc k vytvoreniu maximálneho zážitku a pocitu strávenom v jedinečnom priestore. /.Blue.In.Green./
All experiences in film design we apply to the original landscape, public space and garden design. Všetky skúsenosti z filmového dizajnu uplatňujeme i v originálnej tvorbe verejného priestoru, krajinného a záhradného dizajnu.
MAKE THE PLACE YOUR FAVORITE SPACE
INSIDE OUT. Interior in exterior - is our philosophy of understanding landscape, public space, exterior space of family and apartment buildings. For our clients we prepare in our atelier study, project and realize an original design, showing their personality in consideration the uniqueness of architecture, genius loci and connecting the interior with the exterior, all to create the maximum experience and feeling spent in a unique space. INSIDE OUT. Interiér v exteriéri - je naša filozofia chápania exteriéru, verejného priestoru i priestoru v bezprostrednej blízkosti rodinných a bytových domov. Naším klientom spracujeme v našom ateliéri štúdiu, projekt i zrealizujeme originálny návrh, ktorý do popredia ich osobnosť, súčasne maximálne zohľadní jedinečnosť architektúry, génia loci a zároveň prepojí interiér s exteriérom a to všetko smerujúc k vytvoreniu maximálneho zážitku a pocitu strávenom v jedinečnom priestore. /.Blue.In.Green./
All experiences in film design we apply to the original landscape, public space and garden design. Všetky skúsenosti z filmového dizajnu uplatňujeme i v originálnej tvorbe verejného priestoru, krajinného a záhradného dizajnu.
CONTACT
MAKE THE PLACE YOUR FAVORITE SPACE
© 2019 .Blue.In.Green.